GALERIA – ZISZ

GALERIA UCZESTNIKÓW PIERWSZEJ EDYCJI ZISZ

Zdjęcia prezentują metamorfozę uczestników, która dokonała się dzięki uczestnictwie w projekcie