Ośrodek Diagnozy i Terapii – Szczecin Centrum

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka” to nowa, innowacyjna placówka prowadząca rehabilitację medyczną i psychospołeczną w oparciu o najnowsze metody usprawniające centralny układ nerwowy, takie jak biofeedback, terapię okulooptyczną eye tracking, integrację sensoryczną, integrację odruchów wg Sally Godhard i inne.

Koniczynka to także miejsce przyjazne dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym dotkniętym w różnych etapach życia defektami pochodzenia neurologicznego i sensorycznego, jak również ich rodzicom i opiekunom, znajdującym się niejednokrotnie w bardzo trudnej dla siebie sytuacji życiowej. To jedna z niewielu placówek w woj. Zachodniopomorskim prowadząca kompleksowe usprawnianie, oparte na wczesnej interwencji, wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, kontynuacji wielotorowego usprawniania, aktywizacji i integracji społecznej.

ZAPRASZAMY

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
8:00 – 20:00

Szczecin – Centrum
al. Bohaterów Warszawy 27
Tel: 91 831 48 00
fund.prom.zdrowia@wp.pl


Zapewniamy pomoc, opiekę i rehabilitację osobom niepełnosprawnym z tytułu uszkodzenia wzroku, zaburzeń słuchu i mowy oraz niepełnosprawności sprzężonej i uszkodzeń neurologicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Duża część naszych działań oparta jest o programy i projekty finansowane przez instytucje regionalne, krajowe i międzynarodowe.

W Centrum Szczecina, przy al. Bohaterów Warszawy 27 funkcjonuje Specjalistyczny  Ośrodek Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Fundacji Promocja Zdrowia „Koniczynka”,  w jego  strukturę którego wchodzą:

Ø  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Koniczynka”

Ø  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Koniczynka”.

Ø  Klub Aktywności Seniorów Niepełnosprawnych „Koniczynka”

Ø  Zakład Aktywności Zawodowo – Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Lokal  ten jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada barier architektonicznych.

Z całego lokalu wydzielone zostały pomieszczenia, w których odbywają się indywidualne i grupowe konsultacje i zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne ze specjalistami.

Ośrodek prowadzi działalność na powierzchni 328,77 m² w centrum Szczecina. Przyjmuje do rehabilitacji dzieci, młodzież i osoby dorosłe z uszkodzeniami słuchu i zaburzeniami mowy, uszkodzeniami wzroku i niepełnosprawnościami sprzężonymi z gminy Szczecin oraz roztacza opiekę nad osobami z terenu całego województwa w formie poradnictwa i realizowania rehabilitacji domowej (w ramach realizowanych zadań publicznych).

Jako jedna z nielicznych organizacji prowadzimy wizyty domowe u podopiecznych.

Placówka dostosowana jest w każdym zakresie do potrzeb osób niepełnosprawnych i oferuje swoje usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20:00.