DZIENNY OŚRODEK WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ciąg logotypów_NSS-UE-EFRR_RPO-WZ_14-20_kolor

DZIENNY OŚRODEK WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O PROJEKCIE

W ramach projektu utworzony został w Szczecinie Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego działalność obejmować będzie reintegrację społeczną, zdrowotną i zawodową osób niepełnosprawnych, m.in. udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu (rodzinom, opiekunom) w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.
W ramach projektu można bezpłatnie skorzystać z następujących form wsparcia indywidualnie dostosowanych do potrzeb uczestnika, takich jak:
• terapia ruchowa/rehabilitacja/masaż/biofeedback itp.,
• warsztaty interpersonalne oraz integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy,
• indywidualna i rodzinna terapia psychologiczna,
• pomoc prawna,
• terapia uzależnień/socjoterapia,
• warsztaty aktywizacji zawodowej i pośrednictwo pracy,
• szkolenie zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym,
• 3-miesięczny staż zawodowy,
• Wsparcie Trenera pracy

Zajęcia będą odbywały się w Szczecinie, w Filii Fundacji Promocja Zdrowia w Szczecinie-Dąbiu, ul. Anieli Krzywoń 10. Uczestnicy otrzymują w ramach projektu zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć.


REKRUTACJA i DOKUMENTY <


 

Ponadto organizatorzy zapewniają:
materiały szkoleniowe,
stypendium szkoleniowe i stypendium stażowe,
możliwość skorzystania z opieki nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w projekcie,
ubezpieczenie NNW.

W wyniku udziału w projekcie uczestnicy zdobędą kwalifikacje i umiejętności zawodowe poszukiwane przez pracodawców, odbędą staże, zyskają wiedzę o tym, jak poruszać się na rynku pracy oraz przejdą reintegrację społeczną i zdrowotną.
Obecnie trwa rekrutacja do pierwszej edycji projektu. Dokumenty można składać do 10 marca 2018 r. Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne można znaleźć na stronie: http://www.fundacjapromocjazdrowia.pl/dowon/
Projekt „Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

Zadzwoń pod nr tel. 91 831 48 00, 91 424 40 72 lub napisz na maila: fund.prom.zdrowia@wp.pl, ciszak@gos-polska.pl

Lider projektu:
Fundacja Promocja Zdrowia
al. Bohaterów Warszawy 27
70-340 Szczecin
tel. 91 831 48 00
fund.prom.zdrowia@wp.pl

Partner projektu:
GOS Polska Sp. z o.o.
ul. Królowej Korony Polskiej 24/105
70-486 Szczecin
tel. 91 424 40 72
ciszak@gos-polska.pl

Blank Print Document (14)