Diagnoza

-badanie audiologiczne, laryngologiczne
– badanie psychologiczne
– badanie logopedyczne, neurologopedyczne
– badanie pedagogiczne ( surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog),
– badanie neurologiczne
– badanie EEG Biofeedback
– diagnoza gotowości szkolnej
– diagnoza niedosłuchu centralnego