Terapia

– wczesne wspomaganie rozwoju realizowane na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
– rehabilitacja słuchu i mowy
– rehabilitacja wzroku
– rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
– terapia logopedyczna, neurologopedyczna,
– terapia psychologiczna,
– terapia pedagogiczna, terapia surdopedagogiczna, terapia tyflopedagogiczna
– wspomaganie rozwoju umysłowego,
– rozwój kompetencji społecznych,
– wczesna nauka czytania,
– EEG Biofeedback,
– terapia zaburzeń pamięci
– terapia SI – Integracja Sensoryczna,
– rehabilitacja ruchowa
– gimnastyka korekcyjna
– masaż SHANTALI
– masaż klasyczny, leczniczy
– masaż bańką chińską, masaż kamieniami