Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe

ROK 2020:




05.02.2020 r.:

Zapytanie ofertowe nr 01/2020

Dotyczy zamówienia usługi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez Fundację Promocja Zdrowia.

ROK 2018:




08.11.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia zawodowego/ kursu zawodowego p.n „KURS PROJEKTOWANIE STRON Z ECDL”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


08.11.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia zawodowego/ kursu zawodowego p.n „KURS KOMPUTEROWY ECDL Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


24.09.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia zawodowego/ kursu zawodowego p.n „KURS MASAŻU – I i II STOPIEŃ”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


24.09.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia zawodowego/ kursu zawodowego p.n „KURS ARCHIWALNO-KANCELARYJNY I STOPNIA”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


28.08.2018 r.:

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 2/DOWON/2018

świadczenie usługi rehabilitacji zdrowotnej

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC


11.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia „KURS KOMPUTEROWY Z ECDL”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


11.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/ZA/DOWON/2017

Realizacja szkolenia „KURS GRAFIKA KOMPUTEROWA Z ECDL”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


11.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia „KURS FRYZJERSTWA”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


08.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia zawodowego/ kursu zawodowego p.n „KURS ARCHIWALNO-KANCELARYJNY I STOPNIA”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


08.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia „KADRY I PŁACE OD PODSTAW”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


08.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia „KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYTATÓW NA KSIĘGOWEGO – STOPIEŃ I”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


08.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia „KURS KUCHARSKI – I i II STOPIEŃ”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


06.06.2018 r.:

ZAPYTANIE CENOWE nr 1/DOWON/2018 w sprawie świadczenia usług rehabilitacji zdrowotnej:

DOKUMENTY:

zap.cenowe- reh.zdrow- 1_DOWON_2018

ROK 2017:




 ZAPYTANIA CENOWE:

02.06.2017 r.: ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 1/FPZ/2017
12.06.2017 r.: Protokół wyboru oferty

19.06.2017 r.: ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 2/FPZ/2017

04.09.2017 r.: ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 3/FPZ/2017
13.09.2017 r.: Protokół wyboru oferty

04.12.2017 r.: ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 4/FPZ/2017


05.09.2017 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/ZISZ w sprawie zamówienia na instalowanie drzwi:

DOKUMENTY:


15.09.2017 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/ZISZ w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi szkoleniowej: szkolenia zawodowe:

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

DOKUMENTY:

08.12.2017 r.:

Protokół wyboru wykonawcy


28.09.2017 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017/ZISZ w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi szkoleniowej: szkolenia zawodowe:

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

DOKUMENTY:

08.12.2017 r.:

Protokół wyboru wykonawcy