Zamówienia publiczne i zapytania ofertoweROK 2021:


09.03.2021 r.:

Zapytanie ofertowe NR 4/FPZ/2021

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie na terenie woj. zachodniopomorskiego zakwaterowania, wyżywienia oraz sali szkoleniowej dla niewidomych i słabowidzących Uczestników Projektu oraz osób z otoczenia UP na łącznie 240 osobodni na czas udziału w różnych formach zajęć grupowych.

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC 

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


23.02.2021 r.:

Zapytanie ofertowe NR 3/FPZ/2021

Przedmiotem zamówienia jest realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 30 osób niewidomych i słabowidzących Uczestników Projektu.

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC

 OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


12.02.2021 r.:

Zapytanie ofertowe NR 2/FPZ/2021

Przedmiotem zamówienia jest realizacja indywidualnych zajęć „Trening korzystania z technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku” dla 30 osób niewidomych i słabowidzących po 20h dla każdego, będących Uczestnikami Projektu.

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – PDF | ZAŁCZNIK – DOC

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

 


12.02.2021 r.:

Zapytanie ofertowe NR 1/FPZ/2021

Przedmiotem zamówienia jest realizacja indywidualnych zajęć z orientacji przestrzennej dla niewidomych i słabowidzących dla 3 grup (każda po 10 osób) – Uczestników Projektu

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIKI – PDF  | ZAŁĄCZNIK – DOC

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCIROK 2020:19.11.2020 r.:

Zapytanie ofertowe NR 5/FPZ/2020

Przedmiotem zamówienia jest realizacja indywidualnych zajęć z zakresu samodzielnego i bezpiecznego poruszania się oraz kompensacji ograniczeń wzrokowych oraz nauka posługiwania się nowoczesnymi technologiami ułatwiającymi poruszanie się dla 30 osób niewidomych i słabowidzących będących Uczestnikami Projektu Od AKTYWNOŚCI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących

 ZAPYTANIE – PDFZAŁĄCZNIK – PDF |ZAŁĄCZNIK – DOC

 OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


09.09.2020 r.:

Zapytanie ofertowe NR 4/FPZ/2020

Przedmiot zamówienia: realizacja usług rehabilitacji zdrowotnej (fizykoterapia, EEG Biofeedback/Neurologopedia) dla 30 niewidomych i słabowidzących osób – Uczestników projektu ” Od AKTYWNOŚCI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących”

 ZAPYTANIE – PDFZAŁĄCZNIK – PDF |ZAŁĄCZNIK – DOC

 OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


09.09.2020 r.:

Zapytanie ofertowe NR 3/FPZ/2020

Przedmiot zamówienia: realizacja indywidualnego specjalistycznego poradnictwa (  Poradnictwo tyflopedagogiczne z nauką funkcjonowania z niepełnosprawnością, Coaching indywidualny, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo prawno-obywatelskie, Kreowanie wizerunku, Terapia rodzinna) dla 30 niewidomych i słabowidzących osób – Uczestników projektu ” Od AKTYWNOŚCI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – PDFZAŁĄCZNIK – DOC

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


09.09.2020 r.:

Zapytanie ofertowe NR 2/FPZ/2020

Przedmiot zamówienia: Realizacja grupowych warsztatów i treningów dla 30 osób niewidomych i słabowidzących – Uczestników projektu oraz 30 osób z ich najbliższego otoczenia. Projekt ” Od AKTYWNOŚCI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – PDF  |ZAŁĄCZNIK – DOC

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


09.09.2020 r.:

Zapytanie ofertowe NR 1/FPZ/2020

Przedmiot zamówienia: zakwaterowanie, wyżywienie i zapewnienie sali szkoleniowej dla niewidomych i słabowidzących osób – Uczestników projektu ” Od AKTYWNOŚCI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących”

ZAPYTANIE PDF |ZAŁĄCZNIK PDF | ZAŁĄCZNIK-DOC

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI
05.02.2020 r.:

Zapytanie ofertowe nr 01/2020

Dotyczy zamówienia usługi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez Fundację Promocja Zdrowia.

ROK 2018:
08.11.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia zawodowego/ kursu zawodowego p.n „KURS PROJEKTOWANIE STRON Z ECDL”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


08.11.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia zawodowego/ kursu zawodowego p.n „KURS KOMPUTEROWY ECDL Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


24.09.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia zawodowego/ kursu zawodowego p.n „KURS MASAŻU – I i II STOPIEŃ”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


24.09.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia zawodowego/ kursu zawodowego p.n „KURS ARCHIWALNO-KANCELARYJNY I STOPNIA”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


28.08.2018 r.:

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 2/DOWON/2018

świadczenie usługi rehabilitacji zdrowotnej

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC


11.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia „KURS KOMPUTEROWY Z ECDL”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


11.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/ZA/DOWON/2017

Realizacja szkolenia „KURS GRAFIKA KOMPUTEROWA Z ECDL”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


11.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia „KURS FRYZJERSTWA”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


08.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia zawodowego/ kursu zawodowego p.n „KURS ARCHIWALNO-KANCELARYJNY I STOPNIA”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


08.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia „KADRY I PŁACE OD PODSTAW”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


08.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia „KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYTATÓW NA KSIĘGOWEGO – STOPIEŃ I”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


08.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia „KURS KUCHARSKI – I i II STOPIEŃ”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


06.06.2018 r.:

ZAPYTANIE CENOWE nr 1/DOWON/2018 w sprawie świadczenia usług rehabilitacji zdrowotnej:

DOKUMENTY:

zap.cenowe- reh.zdrow- 1_DOWON_2018

ROK 2017:
 ZAPYTANIA CENOWE:

02.06.2017 r.: ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 1/FPZ/2017
12.06.2017 r.: Protokół wyboru oferty

19.06.2017 r.: ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 2/FPZ/2017

04.09.2017 r.: ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 3/FPZ/2017
13.09.2017 r.: Protokół wyboru oferty

04.12.2017 r.: ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 4/FPZ/2017


05.09.2017 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/ZISZ w sprawie zamówienia na instalowanie drzwi:

DOKUMENTY:


15.09.2017 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/ZISZ w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi szkoleniowej: szkolenia zawodowe:

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

DOKUMENTY:

08.12.2017 r.:

Protokół wyboru wykonawcy


28.09.2017 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017/ZISZ w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi szkoleniowej: szkolenia zawodowe:

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

DOKUMENTY:

08.12.2017 r.:

Protokół wyboru wykonawcy