Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnością. W ramach tegorocznej odsłony „ZISZ” planujemy objąć działaniami 12 osób w wieku produkcyjnym, które mieszkają na terenie województwa zachodniopomorskiego, są nieaktywne zawodowo i posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.


Nasz projekt zakłada aktywizację zawodową poprzez udział uczestników w różnych formach wsparcia, w tym:

 • stworzenie indywidualnego planu działania (2h / os.)
 • indywidualny coaching zawodowy (7h / os.)
 • indywidualne doradztwo zawodowe (8h / os.)
 • warsztaty aktywizacji zawodowej (12h / os.)
 • pośrednictwo pracy – wsparcie trenera pracy (6h / os.)

Termin realizacji: 1 czerwca – 15 grudnia 2023 r.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:


„Mój asystent II – usługi asystenckie szansą na aktywność społeczną i niezależne życie”

Projekt dofinansowany ze środków PFRON, w ramach konkursu 1/2022 „Działamy razem”.


Cel projektu: zwiększenie samodzielności i aktywności ON poprzez zapewnienie usług wspierających pod postacią asystencji osobistej mającej na celu umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia społ. – zawodowego oraz zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 r.ż. oraz niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną z terenu woj. Zachodniopomorskiego.


W ramach projektu będą świadczone usługi asystencji osobistej dla 40 osób, w tym 10 dzieci do 18 r.ż. Wsparcie skierowane jest do 30 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 10 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkałych na terenie województwa Zachodniopomorskiego, bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Adresatami pomocy są w szczególności osoby niewidome i niedowidzące oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • wsparcie specjalisty ds. rehabilitacji podstawowej, który we współpracy z Uczestnikami projektu opracuje Indywidualny Plan Działania;
 • usługi asystencji osobistej „na miarę” potrzeb Uczestników (średnio 200h/ rok), świadczone w okresie dnia przystąpienia do projektu i podpisania umowy z asystentem (2023 r). – 30.03.2023 r.

Dofinansowanie ze środków PFRON wynosi: 453.200,00 zł
Termin realizacji projektu: 01.04.2023r. – 31.03.2024r.

Logo PFRON

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego (tel. 918314800) lub poprzez e-mail (fund.prom.zdrowia@wp.pl) wpisując w temacie „USŁUGI ASYSTENCKIE”. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc w projekcie, następnie będzie prowadzona lista rezerwowa. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są równocześnie uczestnikami WTZ-etów, ŚDS-ów, i innych placówek finansowanych ze środków publicznych, tylko w wypadku nie pokrywania się form wsparcia.

DOKUMENTY DO POBRANIA:


19.07.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 08/2023

NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SZAFY SERWEROWEJ Z WYPOSAŻENIEM I NIEZBĘDNYM OKABLOWANIEM I WSPARCIEM TECHNICZNYM W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27” W RAMACH PROGRAMU PFRON PN. CENTRA INFORMACYJNO – DORADCZE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, FINANSOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyniki zapytania ofertowego:


19.07.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 07/2023

NA ZAKUP KSEROKOPIARKI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27” W RAMACH PROGRAMU PFRON PN. CENTRA INFORMACYJNO – DORADCZE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, FINANSOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki zapytania ofertowego:


11.07.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 06/2023

NA ZAKUP TECHNOLOGII WSPOMAGAJĄCEJ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27” W RAMACH PROGRAMU PFRON PN. CENTRA INFORMACYJNO – DORADCZE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, FINANSOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyniki zapytania ofertowego:


09.02.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 05/2023

NA ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO I TECHNOLOGII DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ KOŃCZYN GÓRNYCH DO REALIZACJI ZADANIA PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27”

Wyniki zapytania ofertowego:


06.02.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 04/2023

NA ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO I TECHNOLOGII DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU I MAJĄCYCH PROBLEMY Z POROZUMIEWANIEM SIĘ MOWĄ DO REALIZACJI ZADANIA PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27”

Wyniki zapytania ofertowego:


06.02.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 03/2023

NA ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO I TECHNOLOGII DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU ORAZ GŁUCHONIEWIDOMYCH DO REALIZACJI ZADANIA PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27”

Wyniki zapytania ofertowego:


06.02.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 02/2023

NA ZAKUP SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO UNIWERSALNEGO DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ NA WYPOSAŻENIE STAŁE DO REALIZACJI ZADANIA PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27”

Wyniki zapytania ofertowego:


17.01.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 01/2023

Dotyczące zamówienia usługi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez Fundację Promocja Zdrowia w Szczecinie.

Wyniki zapytania ofertowego:


REHABILITACJA I TERAPIA

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 02.01.2023 – 31.12.2023 r.


Prowadzone w ramach zadania działania:

1. Terapia pedagogiczna, w tym tyflopedagogiczna i surdopedagogiczna – dla 16 osób:

a) terapia tyflopedagogiczną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych z dysfunkcją wzroku.

b) terapia surdopedagogiczną skierowaną do dzieci z wadami słuchu i zaburzeniami mowy.

c) terapia pedagogiczną skierowaną do dzieci z innymi zaburzeniami rozwojowymi

2. Terapia logopedyczna i neurologopedyczna – dla 13 osób,

3. Terapię motoryki malej i dużej – dla 16 osób

4. Terapia EEG Biofeedback – dla 6 osób

5. Specjalistyczne zajęcia komputerowe – dla 6 osób

6. Zajęcia grupowe – Trening umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzeniami spektrum, arteterapia, bajkoterapia – dla 6 osób

7. Poradnictwo terapeutyczne i doradztwo rodzinne – dla 16 osób

8. Poradnictwo psychologiczne.

——————————————-

Zadanie skierowane jest do 16 osób z niepełnosprawnością z powodu wzroku, słuchu i mowy, neurologiczną i sprzężoną.

Z ZADANIA MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY ZAMIESZKAŁE NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN

——————————————-

Ośrodek Wsparcia i Testów

W OWiT Szczecin uzyskasz specjalistyczne wsparcie, konsultacje oraz pomoc w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością. Projekt OWiT Szczecin posiada dedykowaną stronę internetową dostępną pod adresem www.owit.fundacjapromocjazdrowia.pl. Znajdą na niej Państwo bardziej szczegółowe informacje oraz katalog dostępnego sprzętu i oprogramowania.

Jakie są cele OWiT Szczecin?

Celem OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niesprawnościami poprzez nieodpłatne prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak:

 • komunikowanie się,
 • dostęp do informacji,
 • nauka,
 • praca,
 • rozwijanie hobby,
 • zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie;

Ponadto OWiT doradza osobom z niepełnosprawnościami w optymalnym wyborze (właściwych do aktualnych potrzeb) technologii asystujących. Zajmujemy się także prowadzeniem wstępnego instruktażu oraz wskazywaniem potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym oraz pomagamy osobom z niepełnosprawnościami w wyszukaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie.

OWiT prowadzi również wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnościami oraz świadczy porady członkom rodzin osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

Jak powstał OWiT Szczecin?

Ośrodek Wsparcia i Testów w Szczecinie funkcjonuje w ramach programu Rady Nadzorczej PFRON. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

OWiT w Szczecinie został powołany przy Fundacji Promocja Zdrowia w Szczecinie i ma stanowić spójny system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zawodowymi.

W jakim terminie jest realizowany projekt?

Projekt jest realizowany w dwóch okresach:

 • Pierwszy etap trwa od 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r. czyli 16 miesięcy
 • Drugi etap trwa od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. czyli 12 miesięcy

Jak działa wypożyczalnia OWiT?

Ośrodek Wsparcia i Testów prowadzi wypożyczalnię sprzętu, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnością poza siedzibą OWiT. Są to przede wszystkim technologie asystujące, które mają służyć zwiększeniu aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej, dbałości o zdrowie oraz usprawniać dostęp do informacji i komunikacji.

Specjalista OWiT dokona wstępnej i bieżącej diagnozy potrzeb osoby z niepełnosprawnością, dostosuje technologie asystujące do indywidualnych potrzeb oraz udzieli wstępnego instruktażu.

Wypożyczenie sprzętu odbywa się po zaakceptowaniu wniosku złożonego przez zainteresowanego, jego rozpatrzeniu i zaakceptowaniu przez kierownika merytorycznego i specjalistę w danej dziedzinie oraz podpisaniu stosownej umowy wypożyczenia. Za udostępniony sprzęt odbiorca wsparcia nie ponosi żadnych opłat.