W skrócie – biologiczne sprzężenie zwrotne. Proces uczenia opiera się głównie na sprzężeniu zwrotnym. Polega ono na tym, że otaczający świat odpowiada na nasze akcje, a my zapamiętujemy ten proces . Metoda EEG Biofeedback wykorzystuje zdolność mózgu do samouczenia się.
Stan pojawiający się często na stosunkowo długi czas powoduje strukturalne, a nawet trwałe zmiany w mózgu.
Wprowadzanie mózgu w pozytywny stan jest inwestycją na całe życie.
Metoda ta charakteryzuje się wysokim stopniem współdziałania – motywacji i zaangażowania pacjenta. Trenujący uświadamia sobie jak bardzo sam – swoim podejściem i pracą – przyczynił się do poprawy zdrowia. Już samo to doświadczenie wywołuje zmiany w zachowaniu.
EEG Biofeedback jest naukową metodą zwiększania możliwości umysłu.
Poprawia koncentrację, szybkość myślenia, pamięć, kreatywność, przyswajanie materiału przed egzaminami, a także organizację pracy, jej właściwe planowanie, umiejętność podejmowania optymalnych decyzji przy równoczesnym wewnętrznym wyciszeniu i relaksacji.
W zasadzie jest to proces bardziej edukacyjny niż terapeutyczny. Uczy mózg produkowania korzystnych fal o konkretnych wzorach i specyficznych rozmieszczeniach.
Trenujący pacjent uczy się wysyłania fal mózgowych o odpowiedniej charakterystyce za pomocą gier komputerowych, którymi kieruje pod okiem terapeuty.
Gra komputerowa jest swoistym lustrem elektrycznej aktywności mózgu. Podczas treningu ulepszamy wyniki poprawiając fale EEG.

Jak długo trwa terapia?
Proces kształcenia silnie zależy od celów i zdolności pacjenta.
Standardowy, podstawowy trening trwa 10 do 20 sesji po 45-60 minut każda. Każdy pacjent jest traktowany indywidualnie. Po wstępnym badaniu ma zalecony typ io rodzaj treningu dostosowany do problemu i zaburzeń wynikających z analizy ilościowej czynności bioelektrycznej mózgu.
U osób zdrowych zauważalne zmiany w sposobie myślenia i działania pojawiają się już po 10-15 spotkaniach. U osób z problemami psychomatycznymi (ADD, ADHD, lęki, długotrwały stres, dysleksja, zaburzenia mowy) trening biofeedback wymaga większej liczby sesji.

Szczególne wskazania do Terapii Biofeedback:

 • Syndrom ADHD, ADD
 • Niepokój psychoruchowy
 • Autyzm, Zespół Aspergera
 • Dysleksja, dysgrafia
 • Padaczka
 • Tiki nerwowe
 • Opóźnienie rozwoju
 • Upośledzenie umysłowe
 • Zaburzenia koncentracji, uwagi
 • Zaburzenia pamięci (również po chemioterapii)
 • Zaburzenia snu
 • Niska motywacja
 • Zaburzona samoocena
 • Zespół chronicznego zmęczenia
 • Nerwice, stany lękowe
 • Stany depresyjne
 • Wysoki i długotrwały stres
 • Uzależnienia
 • Anoreksja, bulimia, otyłość
 • Moczenie nocne
 • Napady agresji i złości
 • Przewlekłe bóle głowy migrena
 • Zaburzenia mowy (jąkanie się)
 • Afazje
 • Parkinsonizm i choroba Alzheimera
 • Stwardnienie rozsiane
 • Stany po udarach mózgu