19 kwietnia, 2023

Mój asystent II – usługi asystenckie

„Mój asystent II – usługi asystenckie szansą na aktywność społeczną i niezależne życie” Projekt dofinansowany ze środków PFRON, w ramach konkursu 1/2022 „Działamy razem”. Cel projektu: zwiększenie samodzielności i aktywności ON poprzez zapewnienie usług wspierających pod postacią asystencji osobistej mającej na celu umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia społ. – zawodowego oraz zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób […]

2 stycznia, 2023

Rehabilitacja, terapia i wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Ośrodku Koniczynka Fundacji Promocja Zdrowia

REHABILITACJA I TERAPIA TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 02.01.2023 – 31.12.2023 r. Prowadzone w ramach zadania działania: 1. Terapia pedagogiczna, w tym tyflopedagogiczna i surdopedagogiczna – dla 16 osób: a) terapia tyflopedagogiczną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych z dysfunkcją wzroku. b) terapia surdopedagogiczną skierowaną do dzieci z wadami słuchu i zaburzeniami mowy. c) terapia pedagogiczną skierowaną […]

23 maja, 2022

Pokonamy bariery

– Od rehabilitacji do niezależności III – kompleksowa rehabilitacja dla ON z woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego w Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka” FPZ. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Okres realizacji projektu – 1 kwietnia 2021 – 31 marca 2024 O PROJEKCIE Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży do 18 […]