Prezes Zarządu – dr Andrzej Stecewicz

Organizator wielu konferencji naukowych, w tym 8 międzynarodowych. Współredaktor publikacji zwartych z odbytych konferencji. Założyciel i przez okres kilku kadencji prezes Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Szczecinie. Organizator wielu przedsięwzięć Oddziału Wojewódzkiego TWK w pozyskiwaniu funduszy krajowych i europejskich, niezbędnych do udzielania coraz szerszej pomocy niepełnosprawnym osobom z regionu zachodniopomorskiego. W okresie stanu wojennego organizował środki finansowe, które przekazywał dla represjonowanych pracowników naukowych wyższych uczelni.

Aktualnie pełni funkcję prezesa Fundacji Promocja Zdrowia w Szczecinie (OPP), którą utworzył w 2010 r. między innymi w celu wspomagania Centrum PZG. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Zasługi dla ZHP, Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką za wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Honorową Odznaką za Zasługi dla Rozwoju Społeczno – Kulturalnego. Wyróżniony Złotą Odznaką TWK i PZG, Medalem Twórcy Polskiej Rehabilitacji, oraz odznakami: „Gryf Pomorski” i „Przyjaciel Dziecka”. W r. 2015 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla regionu przyznał mu Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, a w 2018 r. otrzymał prestiżową nagrodę nadaną przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej „Mnieście Uczynili”, otrzymał również tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem a także Honorowego Członka Polskiego Komitetu Audiofonologii. Powyższe dane w większości zaczerpnięto ze Złotej Księgi zasłużonych dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem 1960-2010 r. wydanej z okazji Pięćdziesięciolecia Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.


Prezes Zarządu – mgr inż. Wojciech Stecewicz


Skarbnik Zarządu – Jerzy Kwiatosiński


Członek Zarządu – Elżbieta Macharzyńska