Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu – dr Andrzej Stecewicz
Skarbnik Zarządu – Jerzy Kwiatosiński
Członek Zarządu – Elżbieta Macharzyńska