Założyciel Fundacji Promocja Zdrowia – dr Andrzej Stecewicz

Dr Andrzej Stecewicz założył Fundację Promocja Zdrowia w 2010 r. i przez 13 lat piastował funkcję prezesa tej organizacji. Obecnie pełni funkcję prezesa honorowego i pozostaje organem doradczym.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Zasługi dla ZHP, Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką za wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Honorową Odznaką za Zasługi dla Rozwoju Społeczno – Kulturalnego. Wyróżniony Złotą Odznaką TWK i PZG, Medalem Twórcy Polskiej Rehabilitacji, oraz odznakami: „Gryf Pomorski” i „Przyjaciel Dziecka”.

W r. 2015 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla regionu przyznał mu Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, a w 2018 r. otrzymał prestiżową nagrodę nadaną przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej „Mnieście Uczynili”, otrzymał również tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem a także Honorowego Członka Polskiego Komitetu Audiofonologii.

Organizator wielu konferencji naukowych, w tym 8 międzynarodowych. Współredaktor publikacji zwartych z odbytych konferencji. Założyciel i przez okres kilku kadencji prezes Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Szczecinie. Organizator wielu przedsięwzięć Oddziału Wojewódzkiego TWK w pozyskiwaniu funduszy krajowych i europejskich, niezbędnych do udzielania coraz szerszej pomocy niepełnosprawnym osobom z regionu zachodniopomorskiego. W okresie stanu wojennego organizował środki finansowe, które przekazywał dla represjonowanych pracowników naukowych wyższych uczelni.


ZARZĄD FUNDACJI PROMOCJA ZDROWIA

Obecny zarząd fundacji został powołany w dniu 30.01.2023 r.

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI: ANNA OKUPIŃSKA

SEKRETARZ ZARZĄDU: PAWEŁ WARSIŃSKI

SKARBNIK ZARZĄDU: JULITTA KLESSA

CZŁONEK ZARZĄDU: JACEK KMIEĆ

CZŁONEK ZARZĄDU: JOANNA KĘDZIERSKA


RADA FUNDACJI PROMOCJA ZDROWIA

PRZEWODNICZĄCA RADY FUNDACJI: SYLWIA TARNAWSKA

SEKRETARZ RADY: SZYMAŃSKI ŁUKASZ

CZŁONEK RADY: AGNIESZKA KOWALCZYK

CZŁONEK RADY: ALEKSANDRA GROCHOWSKA