Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu – dr Andrzej Stecewicz

Urodzony 07.08.1933 r. w Wilnie. Absolwent Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1956 r.), ukończył Wydział Zaoczny Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (1963 r.). Uzyskał tytuł doktora psychologii defektologicznej na UMCS w Lublinie (1983 r.).

Prezes Zarządu – mgr inż. Wojciech Stecewicz

Skarbnik Zarządu – Jerzy Kwiatosiński

Członek Zarządu – Elżbieta Macharzyńska