Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).
Oddziaływania te mają na celu:

Korygowanie zaburzeń mowy,
Przywracanie mowy w przypadku jej braku,
Nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
Wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
Wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej,
Likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy
Wypracowanie u dziecka komunikacji alternatywnej,
stymulację zaburzonych funkcji oralnych i pokarmowych (ssanie, połykanie) u dzieci wcześniaczych, noworodków i niemowląt.

W ramach terapii logopedycznej stosujemy: ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia głosowe i oddechowe, trening słuchowy, „kąpiel słowną”, gesty obrazujące ruchy artykulatorów, masaż logopedyczny, masaż Castillo Moralesa, czytanie globalne metodą Jagody Cieszyńskiej; a także wspomagająco Programy Aktywności Ch. Knill , Metodę Dobrego Startu oraz program psychomotoryki. Każda terapia logopedyczna poprzedzona jest szczegółową diagnozą logopedyczną dziecka obejmującą: wywiad z rodzicami bądź opiekunami dziecka, ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko, realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, oceną czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, a także badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej. Prawidłowo postawiona diagnoza stanowi podstawę do opracowania odpowiedniego programu terapii logopedycznej.