24 lipca, 2019

Od rehabilitacji do niezależności II

„Od rehabilitacji do niezależności II” – prowadzenie kompleksowych działań dla osób niepełnosprawnych z woj. zachodniopomorskiego w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka” Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 4/2017 Okres realizacji projektu 01.04.2018 – 31.03.2021 Zapewnienie terapii ciągłej dla 100 beneficjentów (dzieci i dorosłych) Aktualności dotyczących realizowanego projektu: 30.09.2019 […]

24 lipca, 2019

Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej – oknem na rynek pracy 2

okres realizacji projektu – 1 kwietnia 2018 – 31 marca 2021UMOWA ZZO/000134/16/D z dnia 18 maja 2018 r. Projekt dofinansowany przezPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychw ramach konkursu 4/2017 Zadanie publiczne jest współfinansowaneze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego O PROJEKCIE Celem głównym projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Projekt jest kontynuacja realizowanego w ramach działania 7.2 projektu […]

24 lipca, 2019

Prowadzenie indywidualnych zajęć dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i zaburzeniami komunikacji oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia

W ramach realizacji zadania zleconego przez Zarząd Województwa ze środków PFRON, zad.3 Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osóbz uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmemi […]

24 lipca, 2019

„Od rehabilitacji do niezależności” – prowadzenie kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa Zachodniopomorskiego

Projekt PFRON na lata 2016 – 2018 Projekt zakłada objęcie wsparciem wszystkich grup wiekowych beneficjentów poprzez stosowanie zróżnicowanych form terapii, uwzględniających indywidualne potrzeby beneficjentów. Prowadzenie zajęć indywidualnych ukierunkowanych na wszechstronny, harmonijny rozwój, wyposażenie w umiejętności warunkujące podniesienie poziomu samodzielnego funkcjonowania w stosunku do dzieci i młodzieży do 18 r. ż. oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z tytułu […]

24 lipca, 2019

Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

PROJEKT ZAKOŃCZONY – BRAK KONTYNUACJI TRWA REKRUTACJA DO PIERWSZEJ EDYCJI PROJEKTU NA ROK 2019! CHCESZ, BYŚMY POMOGLI CI ZNALEŹĆ PRACĘ? ZAPRASZAMY! Informacja telefoniczna91 831 59 69 Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Termin realizacji projektu 01.01.2019 – 31.03.2022 Warunki rekrutacji do projektu: Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią Zleceniobiorcy (najpóźniej […]

24 lipca, 2019

Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej – oknem na rynek pracy

okres realizacji projektu – 1 kwietnia 2018 – 31 marca 2021UMOWA ZZO/000134/16/D z dnia 18 maja 2018 r. Projekt dofinansowany przezPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychw ramach konkursu 4/2017 Zadanie publiczne jest współfinansowaneze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego O PROJEKCIE Celem głównym projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Projekt jest kontynuacja realizowanego w ramach działania 7.2 projektu […]

23 lipca, 2019

Prowadzenie wczesnej rehabilitacji dzieci do 7 r.ż

Prowadzenie wczesnej rehabilitacji dzieci do 7 r.ż, w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „KONICZYNKA” Fundacji Promocja Zdrowia

23 lipca, 2019

Indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych

Indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia dla 30 osób, w tym 10 dzieci do 6r.ż, 10 dzieci w wieku szkolnym i 10 dorosłych.

23 lipca, 2019

Profesjonaliści w działaniach rehabilitacji oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych

Profesjonaliści w działaniach rehabilitacji oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych – warsztaty dla kadry i wolontariuszy podnoszące umiejętność pracy, wspierania, sprawowania opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji.

23 lipca, 2019

Od aktywności do lepszej przyszłości – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących

Od aktywności do lepszej przyszłości – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących