21 sierpnia, 2023

Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Ośrodku „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia

Projekt „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Ośrodku „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia” współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin na podstawie umowy z dnia 21.08.2023. W ramach realizacji zadania Fundacja Promocja Zdrowia zorganizuje: Materiały promocyjne:

1 czerwca, 2023

Zakład Integracji Społeczno – Zawodowej oknem na rynek pracy – wsparcie osób z niepełnosprawnościami w aktywizacji zawodowej, włączeniu i utrzymaniu na rynku pracy – edycja 2023

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnością. W ramach tegorocznej odsłony „ZISZ” planujemy objąć działaniami 12 osób w wieku produkcyjnym, które mieszkają na terenie województwa zachodniopomorskiego, są nieaktywne zawodowo i posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Nasz projekt zakłada aktywizację zawodową poprzez udział uczestników w różnych formach wsparcia, w […]

19 kwietnia, 2023

Mój asystent II – usługi asystenckie

„Mój asystent II – usługi asystenckie szansą na aktywność społeczną i niezależne życie” Projekt dofinansowany ze środków PFRON, w ramach konkursu 1/2022 „Działamy razem”. Cel projektu: zwiększenie samodzielności i aktywności ON poprzez zapewnienie usług wspierających pod postacią asystencji osobistej mającej na celu umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia społ. – zawodowego oraz zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób […]

2 stycznia, 2023

Rehabilitacja, terapia i wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Ośrodku Koniczynka Fundacji Promocja Zdrowia

REHABILITACJA I TERAPIA TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 02.01.2023 – 31.12.2023 r. Prowadzone w ramach zadania działania: 1. Terapia pedagogiczna, w tym tyflopedagogiczna i surdopedagogiczna – dla 16 osób: a) terapia tyflopedagogiczną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych z dysfunkcją wzroku. b) terapia surdopedagogiczną skierowaną do dzieci z wadami słuchu i zaburzeniami mowy. c) terapia pedagogiczną skierowaną […]

20 września, 2022

Pomoc w znalezieniu pracy dla uchodźców z Ukrainy

20 września, 2022

Kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

12 lipca, 2022

Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej oknem na rynek pracy

Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej oknem na rynek pracy – wsparcie osób z niepełnosprawnościami w aktywizacji zawodowej, włączeniu i utrzymaniu na rynku pracy W ramach realizowanego projektu odbywać się będzie kompleksowy proces wsparcia ON i jego otoczenia w oparciu o opracowaną ścieżkę reintegracji zawodowej – Indywidualny Plan Działania. Będzie to pierwszy etap wsparcia ON. W ramach projektu […]

1 lipca, 2022

Indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne

Indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością w Ośrodku „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia Realizacja zadania będzie polegała na zapewnieniu dostępu do rehabilitacji, terapii i wsparcia kierowanego do 20 osób z niepełnosprawnością, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych – mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, realizowanego w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka”. W ramach realizowanego […]

21 czerwca, 2022

Mój asystent moimi oczami

Fundacja Promocja Zdrowia realizuje projekt: „Mój asystent moimi oczami- usługi asystenckie dla osób niewidomych i słabowidzących szansą na niezależne życie” dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON-u. W ramach projektu będą świadczone usługi asystencji osobistej dla 40 osób, w tym 10 dzieci do 18 r.ż., niewidomych i słabowidzących, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub dokument równoważny), lub orzeczenie […]

23 maja, 2022

Pokonamy bariery

– Od rehabilitacji do niezależności III – kompleksowa rehabilitacja dla ON z woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego w Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka” FPZ. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Okres realizacji projektu – 1 kwietnia 2021 – 31 marca 2024 O PROJEKCIE Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży do 18 […]