Rehabilitacja, terapia i wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Ośrodku „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia

Umowa nr WSS-IV.6.2021.MS, CRU 21/0000543

Instytucja wspierająca realizację zadania: MIASTO SZCZECIN