REHABILITACJA I TERAPIA

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 02.01.2023 – 31.12.2023 r.


Prowadzone w ramach zadania działania:

1. Terapia pedagogiczna, w tym tyflopedagogiczna i surdopedagogiczna – dla 16 osób:

a) terapia tyflopedagogiczną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych z dysfunkcją wzroku.

b) terapia surdopedagogiczną skierowaną do dzieci z wadami słuchu i zaburzeniami mowy.

c) terapia pedagogiczną skierowaną do dzieci z innymi zaburzeniami rozwojowymi

2. Terapia logopedyczna i neurologopedyczna – dla 13 osób,

3. Terapię motoryki malej i dużej – dla 16 osób

4. Terapia EEG Biofeedback – dla 6 osób

5. Specjalistyczne zajęcia komputerowe – dla 6 osób

6. Zajęcia grupowe – Trening umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzeniami spektrum, arteterapia, bajkoterapia – dla 6 osób

7. Poradnictwo terapeutyczne i doradztwo rodzinne – dla 16 osób

8. Poradnictwo psychologiczne.

——————————————-

Zadanie skierowane jest do 16 osób z niepełnosprawnością z powodu wzroku, słuchu i mowy, neurologiczną i sprzężoną.

Z ZADANIA MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY ZAMIESZKAŁE NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN

——————————————-