Rehabilitacja, terapia i wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Ośrodku „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia

Umowa nr WSS-I.19.2022. EM, CRU 22/0000197

Instytucja wspierająca realizację zadania: MIASTO SZCZECIN