U nas kupisz baterie do aparatów słuchowych.

Cena aparatów słuchowych renomowanych firm zaczynają się od 800 zł.


BEZPŁATNIE PROWADZIMY:

  • indywidualne bezpłatne porady dotyczące protetyki słuchu
  • porady jak starać się o dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych
  • porady na temat możliwości dofinansowań do zakupu aparatów słuchowych z NFZ i MOPR lub PCPR

Indywidualne porady są udzielane

od poniedziałku do piątku

w godzinach 9:00 – 15:00.


Od początku roku 2014 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia odnośnie refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie.

Refundacje dla dzieci i osób do 26 roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Wyjątkiem jest tutaj refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM), która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Według nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 40 dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha na które jest zakładany aparat słuchowy).

Jakie kroki należy podjąć aby otrzymać refundację NFZ?

1. Wykonanie badania słuchu w punkcie protetyki słuchu.

2. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty*

3. Wizyta u lekarza laryngologa (specjalisty*) – zabieramy wynik badania słuchu i skierowanie (wcześniej oczywiście należy zarejestrować się na wizytę).

4. Laryngolog (specjalista*) wystawia zlecenie (wniosek) na aparat słuchowy (wkładkę uszną).

5. Powyższe zlecenie składamy w regionalnym oddziale NFZ gdzie uzyskujemy potwierdzenie (pieczątkę) – Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie ul. Arkońska 45.

6. Wracamy do punktu protetyki słuchu – Fundacja Promocja Zdrowia w Szczecinie, ul. Boh. Warszawy 27, w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego.

Wartość refundacji NFZ w poszczególnych przypadkach:

  1. Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB HL.
  2. Osoby dorosłe po 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 700 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.
  3. Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.
  4. Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne – obejmuje kwotę 1800 zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 1260 zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia)
  5. Refundacja na systemy wspomagające słyszenie – obejmuje kwotę 2.750 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat. Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON.

Dofinansowanie z NFZ do zakupu aparatu słuchowego PRZYSŁUGUJE każdej osobie UBEZPIECZONEJ, która OTRZYMAŁA od lekarza wniosek na aparat słuchowy, jeżeli minął okres 5 lat od ostatniego dofinansowania Osoby czynne zawodowo mają dofinansowanie do dwóch aparatów przy obustronnym niedosłuchu.

Refundacja aparatów słuchowych przez PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz okresu w którym pacjent stara się o dofinansowanie. Środki PFORN wydawane są przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS (MOPR) w dużych miastach wojewódzkich. Wielkość refundacji ze środków PFRON jest zróżnicowana i jest ustalana odrębnie dla danego województwa na konkretny rok kalendarzowy. Aby znaleźć odpowiedni PCPR dla Państwa powiatu prosimy kliknąć na poniższy link: http://www.pcpr.info/znajdzswojpcpr, lub wpisać „PCPR nazwa miasta” w wyszukiwarce google (www.google.pl)
Chcąc znaleźć MOPS (MOPR) dla Państwa miejsca zamieszkania, prosimy wpisać „MOPS nazwa miasta” (np.: MOPS Szczecin) w wyszukiwarce google (www.google.pl).

Na powyższych stronach w zakładkach „powiatowy zespół do spraw orzekania niepełnosprawności”, można dowiedzieć się również w jaki sposób można uzyskać „orzeczenie niepełnosprawności”.

W województwie zachodniopomorskim zakup dofinansowują również:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w miastach powiatowych

Wyżej wymienione instytucje dofinansowują również zakup sprzętu wspomagającego słyszenie (w zależności od dochodów na osobę w rodzinie).