Oferujemy specjalistyczną pomoc osobom dorosłym z chorobami i zaburzeniami neurologicznymi:
– udar mózgu,
– choroba neurodegeneracyjna (choroba Alzhaimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane),
– uraz czaszkowo-mózgowy.

Proponowane programy rehabilitacyjne:
– „Powrót do codziennej aktywności”
– „Mowa od nowa”
– „Wsparcie w kryzysie”

Cele:
– poprawa funkcjonowania fizycznego, poznawczego i emocjonalnego pacjentów neurologicznych,
– redukowanie objawów niepełnosprawności fizycznej,
– odzyskanie utraconych funkcji poznawczych,
– zmniejszenie nasilenia zaburzeń emocjonalnych powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu,
– wsparcie w skutecznym radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami,
– ułatwienie powrotu do samodzielnego funkcjonowania i aktywności zawodowej.

Oferujemy:
– konsultację neurologiczną,
– diagnozę funkcji poznawczych i emocjonalno-społecznych,
– rehabilitację mowy,
– trening funkcji poznawczych,
– psychoterapię,
– fizjoterapię,
– terapię metodą Biofeedback (trening EEG usprawniający m.in. pamięć, funkcje poznawcze, regulujący stany emocjonalne)
– Integrację Bilateralną (indywidualnie opracowany program ćwiczeń zachęcający mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców).

Zespół specjalistów:
– neurologopeda
– fizjoterapeuta
– psycholog
– psychoterapeuta
– trener EEG Biofeedback, neurokognitywista
Istnieje możliwość spotkań w domu pacjenta.