Pomoc w formie pieniężnej można wpłacać na konto:

BGŻ 04 2030 0045 1110 0000 0234 6560

z dopiskiem „Na działalność statutową”.

Przekazując nawet drobne kwoty tworzymy fundusze, umożliwiające podejmowanie poważnych przedsięwzięć w zakresie terapii, rehabilitacji, profilaktyki zdrowotnej, a także szeroko pojętej integracji społecznej i zawodowej.

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP.

PRZEKAŻ NA CEL SWOJE 1,5% – ZACHĘĆ DO TEGO INNYCH!

KRS 0000370165

W rozliczeniu PIT wystarczy tylko wpisać w odpowiedniej rubryce:

KRS 0000370165 z dopiskiem

PROMOCJA ZDROWIA


Fundacja Promocja Zdrowia prowadzi zbiórkę publiczną

Numer zbiórki: 2020/452/OR
Organizator zbiórki: Fundacja Promocja Zdrowia
Nazwa zbiórki: „Przez rehabilitację do niezależności i aktywności – wsparcie Ośrodka „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia”

Cel zbiórki: Celem zbiórki jest zebranie środków na utrzymanie działalności placówek Fundacji mieszczących się w lokalu przy al.Boh.Warszawy 27, zwanych w zbiórce Ośrodkiem „Koniczynka”, w tym: Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka”, będącego placówka pomocniczą realizującą działania statutowe na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnym wieku, Zakładu Integracji Społeczno-Zawodowej i Klubu Seniora. Zebrane środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie potrzeb lokalowych, doposażenie Ośrodka w sprzęt i pomoce rehabilitacyjne, wsparcie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


Termin trwania zbiórki: Od: 2020-01-25 Do: 2020-12-31

Naszą zbiórkę znajdziesz na portalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji :