FUNDACJA PROMOCJA ZDROWIA LAUREATEM ZACHODNIOPOMORSKICH MAGNOLII 2020


CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISO

ISOCERT sp. z o.o. sp. k. zaświadcza, że certyfikowana organizacja wprowadziła i stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10 wydany 15.04.2022.