Projekt „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Ośrodku „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia” współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin na podstawie umowy z dnia 21.08.2023.
W ramach realizacji zadania Fundacja Promocja Zdrowia zorganizuje:
  • Jesienny Rajd Przyrodniczo-Krajoznawczy z Fundacją Promocja Zdrowia
    Organizacja rajdu jest zaplanowana na dzień 16 i 23 września 2023r.
  • Mikołajki w Pleciudze
    Organizacja mikołajek jest zaplanowana na 10 grudnia 2023r.

Materiały promocyjne: