„Mój asystent II – usługi asystenckie szansą na aktywność społeczną i niezależne życie”

Projekt dofinansowany ze środków PFRON, w ramach konkursu 1/2022 „Działamy razem”.


Cel projektu: zwiększenie samodzielności i aktywności ON poprzez zapewnienie usług wspierających pod postacią asystencji osobistej mającej na celu umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia społ. – zawodowego oraz zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 r.ż. oraz niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną z terenu woj. Zachodniopomorskiego.


W ramach projektu będą świadczone usługi asystencji osobistej dla 40 osób, w tym 10 dzieci do 18 r.ż. Wsparcie skierowane jest do 30 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 10 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkałych na terenie województwa Zachodniopomorskiego, bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Adresatami pomocy są w szczególności osoby niewidome i niedowidzące oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

Formy wsparcia w ramach projektu:

  • wsparcie specjalisty ds. rehabilitacji podstawowej, który we współpracy z Uczestnikami projektu opracuje Indywidualny Plan Działania;
  • usługi asystencji osobistej „na miarę” potrzeb Uczestników (średnio 200h/ rok), świadczone w okresie dnia przystąpienia do projektu i podpisania umowy z asystentem (2023 r). – 30.03.2023 r.

Dofinansowanie ze środków PFRON wynosi: 453.200,00 zł
Termin realizacji projektu: 01.04.2023r. – 31.03.2024r.

Logo PFRON

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego (tel. 918314800) lub poprzez e-mail (fund.prom.zdrowia@wp.pl) wpisując w temacie „USŁUGI ASYSTENCKIE”. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc w projekcie, następnie będzie prowadzona lista rezerwowa. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są równocześnie uczestnikami WTZ-etów, ŚDS-ów, i innych placówek finansowanych ze środków publicznych, tylko w wypadku nie pokrywania się form wsparcia.

DOKUMENTY DO POBRANIA: