Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnością. W ramach tegorocznej odsłony „ZISZ” planujemy objąć działaniami 12 osób w wieku produkcyjnym, które mieszkają na terenie województwa zachodniopomorskiego, są nieaktywne zawodowo i posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.


Nasz projekt zakłada aktywizację zawodową poprzez udział uczestników w różnych formach wsparcia, w tym:

  • stworzenie indywidualnego planu działania (2h / os.)
  • indywidualny coaching zawodowy (7h / os.)
  • indywidualne doradztwo zawodowe (8h / os.)
  • warsztaty aktywizacji zawodowej (12h / os.)
  • pośrednictwo pracy – wsparcie trenera pracy (6h / os.)

Termin realizacji: 1 czerwca – 15 grudnia 2023 r.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: