Ośrodek Wsparcia i Testów

W OWiT Szczecin uzyskasz specjalistyczne wsparcie, konsultacje oraz pomoc w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością. Projekt OWiT Szczecin posiada dedykowaną stronę internetową dostępną pod adresem www.owit.fundacjapromocjazdrowia.pl. Znajdą na niej Państwo bardziej szczegółowe informacje oraz katalog dostępnego sprzętu i oprogramowania.

Jakie są cele OWiT Szczecin?

Celem OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niesprawnościami poprzez nieodpłatne prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak:

  • komunikowanie się,
  • dostęp do informacji,
  • nauka,
  • praca,
  • rozwijanie hobby,
  • zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie;

Ponadto OWiT doradza osobom z niepełnosprawnościami w optymalnym wyborze (właściwych do aktualnych potrzeb) technologii asystujących. Zajmujemy się także prowadzeniem wstępnego instruktażu oraz wskazywaniem potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym oraz pomagamy osobom z niepełnosprawnościami w wyszukaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie.

OWiT prowadzi również wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnościami oraz świadczy porady członkom rodzin osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

Jak powstał OWiT Szczecin?

Ośrodek Wsparcia i Testów w Szczecinie funkcjonuje w ramach programu Rady Nadzorczej PFRON. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

OWiT w Szczecinie został powołany przy Fundacji Promocja Zdrowia w Szczecinie i ma stanowić spójny system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zawodowymi.

W jakim terminie jest realizowany projekt?

Projekt jest realizowany w dwóch okresach:

  • Pierwszy etap trwa od 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r. czyli 16 miesięcy
  • Drugi etap trwa od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. czyli 12 miesięcy

Jak działa wypożyczalnia OWiT?

Ośrodek Wsparcia i Testów prowadzi wypożyczalnię sprzętu, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnością poza siedzibą OWiT. Są to przede wszystkim technologie asystujące, które mają służyć zwiększeniu aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej, dbałości o zdrowie oraz usprawniać dostęp do informacji i komunikacji.

Specjalista OWiT dokona wstępnej i bieżącej diagnozy potrzeb osoby z niepełnosprawnością, dostosuje technologie asystujące do indywidualnych potrzeb oraz udzieli wstępnego instruktażu.

Wypożyczenie sprzętu odbywa się po zaakceptowaniu wniosku złożonego przez zainteresowanego, jego rozpatrzeniu i zaakceptowaniu przez kierownika merytorycznego i specjalistę w danej dziedzinie oraz podpisaniu stosownej umowy wypożyczenia. Za udostępniony sprzęt odbiorca wsparcia nie ponosi żadnych opłat.