Indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia dla 30 osób, w tym 10 dzieci do 6r.ż, 10 dzieci w wieku szkolnym i 10 dorosłych.

Zadanie kierowane jest do 30 osób, w tym 10 dzieci do 6r.ż, 10 dzieci w wieku szkolnym i 10 dorosłych.  

  • Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności,
  • Osoby dorosłe – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zamieszkanie na terenie województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach projektu przewidujemy:
– opracowanie IPD
– terapia pedagogiczna ( w tym tyflopedagogiczna i surdopedagogiczna)
– terapia logopedyczna
– terapia reki
– terapia SI
– terapia EEG Biofeedback
– wsparcie psychologiczne
– terapia ruchowa
– zajęcia grupowe arteterapia