Indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON za pośrednictwem województwa zachodniopomorskiego.

Termin realizacji: 01.06.2021 – 30.11.2021

Realizacja zadania będzie polegała na zapewnieniu dostępu do rehabilitacji , terapii i wsparcia kierowanego do 20 osób niepełnosprawnych, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych – mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, realizowanego w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka”.

W ramach realizowanego w placówce „Koniczynka” wsparcia prowadzone będą indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne obejmujące rehabilitację społeczną oraz poradnictwo dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane działania obejmować będą:

  1. Indywidualną terapię pedagogiczną w tym tyflopedagogiczną z terapią wzroku i surdopedagogiczną.
  2. Indywidualną terapię logopedyczną i neurologopedyczną.
  3. Indywidualną terapię ręki.
  4. Indywidualną terapię EEG Biofeedback.
  5. Indywidualną terapię ruchową INPP.
  6. Indywidualną terapię psychologiczną/psychoterapię.
  7. Indywidualną terapię behawioralną.
Plakat - Indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku "Koniczynka" Fundacji Promocja Zdrowia