Indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością w Ośrodku „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia

Realizacja zadania będzie polegała na zapewnieniu dostępu do rehabilitacji, terapii i wsparcia kierowanego do 20 osób z niepełnosprawnością, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych – mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, realizowanego w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka”.

W ramach realizowanego w placówce „Koniczynka” wsparcia prowadzone będą indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz usprawniające i wspierające funkcjonowanie w różnych rolach społecznych.

Zaplanowane, dla osiągnięcia celów działania obejmować będą:

1. Indywidualną terapię pedagogiczną w tym tyflopedagogiczna z terapią wzroku i surdopedagogiczną – dla 18 osób

2. Indywidualną terapię logopedyczną i neurologopedyczną dla 18 osób

3. Indywidualną terapię ręki z integracją odruchów (INPP) dla dzieci młodszych dla 8 osób

4. Indywidualną terapię ręki z wykorzystaniem technologii VR dla dzieci starczych i os. dorosłych dla 10 osób

5. Indywidualna terapię EEG Biofeedback dla 8 osób

6.Indywidualna terapię ruchową i gimnastykę korekcyjną i ogólnorozwojową dla 12 osób

7. Indywidualne wsparcie psychologiczne/psychoterapię z elementami terapii systemowej dla 20 osób

8. Indywidualne zajęcia komputerowe specjalistyczne dla – 12 osób

9. Grupowe zajęcia trening umiejętności społecznych dla 8 osób (2 grup 4-osobowych).

Okres realizacji 16.05 – 15.12.2022 r.

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek zgłoszeniowy_Pfron-Marszałek-2022