Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin – Klub Aktywności Seniora Niepełnosprawnego przy Fundacji Promocja Zdrowia w Szczecinie

KLUB SENIORA

Umowa nr WSS-VI.1524.1.5.2020.AN, z dnia 18.03.2020 r.

Kwota dotacji 40 tys. zł – całkowita wartość  50,059,82 zł

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

  • zajęcia świetlicowe
  • gimnastyka i masaż
  • zajęcia i wyjścia kulturalne
  • wycieczki
  • imprezy okolicznościowe
  • poradnictwo prawne, społeczne i rehabilitacyjne

ADRESACI:

OSOBY POWYŻEJ 60 r.ż., pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby z orzeczona niepełnosprawnością wzroku, słuchu, neurologiczną i  ruchową

Fundacja PROMOCJA ZDROWIA

Bohaterów Warszawy 27

70-340 Szczecin

NIP: 851 31 36 341

Regon: 320931914

KRS: 0000370165

www.fundacjapromocjazdrowia.pl

e-mail: fund.prom.zdrowia@wp.pl

Telefon: 91 831 48 00