DZIAŁANIE KLUBU SENIORA ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
Poniższy opis dotyczy zakończonego projektu

„Klub Aktywności Seniora niepełnosprawnego przy Fundacji Promocja Zdrowia w Szczecinie” 

Projekt aktywizacji seniorów obejmuje:

  • Zajęcia poprawiające sprawność intelektualną: terapia zajęciowa, koło brydżowe, rękodzielnicze, czytelnicze, kulturalne, turystyczne, ćwiczenia pamięci – 2 razy w tygodniu – 3 h.
  • Zajęcia komputerowe i technologiczne – 1 raz w tygodniu – 1,5 h.
  • Zajęcia ruchowe – taniec, spacery z kijkami – 1 spotkanie tygodniowo – 4 h.
  • Warsztaty z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób i zagrożeń zdrowotnych – 2 spotkania – 3 h.
  • Warsztaty z zakresu popularyzacji problematyki ekologicznej – 2 spotkania – 3 h.
  • Wyjścia kulturalne – 1 – grupowe.
  • Imprezy okolicznościowe – Boże Narodzenie.
  • Poradnictwo – 1 h – codziennie.
  • Popularyzowanie wiedzy na temat chorób związanych z wiekiem w tym chorób otępiennych – 2 spotkania – 3 h.
  • Promowanie działań na temat równości i dyskryminacji.

Projekt realizowany będzie w Oddziale Fundacji w Szczecinie Dąbiu i kierowany jest do 20 osób powyżej 60 r.ż.

Kontakt:

Fundacja Promocja Zdrowia

Szczecin – Centrum
al. Bohaterów Warszawy 27
Tel: 91 831 48 00
fund.prom.zdrowia@wp.pl

 Ośrodek Promocji Zdrowia w Dąbiu

Szczecin – Dąbie
ul. Anieli Krzywoń 10
Tel: 91 831 59 69
promocjazdrowiadabie@gmail.com