Fundacja Promocja Zdrowia realizuje projekt: „Mój asystent moimi oczami- usługi asystenckie dla osób niewidomych i słabowidzących szansą na niezależne życie” dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON-u.

W ramach projektu będą świadczone usługi asystencji osobistej dla 40 osób, w tym 10 dzieci do 18 r.ż., niewidomych i słabowidzących, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub dokument równoważny), lub orzeczenie o niepełnosprawności z symbolem 04-O, zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu: tel. 721 270 840, e-mailowego – fund.prom.zdrowia@wp.pl w temacie „usługi asystenckie”, lub osobistego. Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania miejsc w projekcie, następnie będzie prowadzona lista rezerwowa. 

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są równocześnie uczestnikami WTZ-etów, ŚDS-ów, i innych placówek finansowanych ze środków publicznych, tylko w wypadku nie pokrywania się form wsparcia w których uczestniczą.

Formy wsparcia w ramach projektu: wsparcie specjalisty ds. rehabilitacji podstawowej, który we współpracy z Uczestnikami projektu opracuje Indywidualny Plan Działania; oraz usługi asystencji osobistej „na miarę” potrzeb Uczestników (średnio 150h/ rok), świadczone w okresie 1.04.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dofinansowanie ze środków PFRON-u wynosi: 301.520,00 zł

Wkład własny: 7.445,35

Całkowita wartość projektu: 308.965,35 zł.


PLIKI DO POBRANIA:

Asystent – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Asystent – kwestionariusz

Asystent – regulamin