„Od rehabilitacji do niezależności II” – prowadzenie kompleksowych działań dla osób niepełnosprawnych z woj. zachodniopomorskiego w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka”

Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 4/2017

Okres realizacji projektu 01.04.2018 – 31.03.2021

Zapewnienie terapii ciągłej dla 100 beneficjentów (dzieci i dorosłych)


Aktualności dotyczących realizowanego projektu:

30.09.2019 – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA DO I OKRESU FINANSOWANIA

KOLEJNY NABÓR DO PROJEKTU D0 30.04.2019 R.


>>> POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<<


Nazwa zadania PFRON:

zad.1 Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek, konkurs 4/2017

TYTUŁ PROJEKTU: Od rehabilitacji do niezależności II” – prowadzenie kompleksowych działań dla osób niepełnosprawnych z woj. zachodniopomorskiego

w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka”

Zajęcia indywidualne:

 • Indywidualna konsultacja rehabilitacyjna z opracowanie IPD
 • Terapia surdopedagogiczna
 • Terapia tyflopedagogiczna
 • Rehabilitacja wzroku
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia logopedyczna /neurologopedyczna
 • Terapia ręki
 • Terapia EEG Biofeedback
 • Terapia psychologiczna
 • Indywidualna terapia ruchowa i neurorehabilitacja
 • Orientacja przestrzenna
 • Poradnictwo społeczno-rehabilitacyjne, w tym:
  • >rehabilitacyjne
  • > prawne
  • > psychologiczne
  • > okulistyczno-optyczne
  • > audioprotetyczne

Zajęcia grupowe

 • Trening pamięci, koncentracji uwagi i uczenia się
 • Terapia zajęciowa
 • Trening umiejętności społecznych
 • Zajęcia komputerowe -nowoczesne technologie w rehabilitacji

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

1. Działania organizacyjne i promocyjne, rekrutacja beneficjentów, monitorowanie realizacji projektu – kwiecień 2018-marzec 2019

2. Prowadzenie indywidualnych konsultacji rehabilitacyjnych, opracowanie Indywidualnych Planów Działań kwiecień 2018 – grudzień 2018

3 Indywidualna terapia surdopedagogiczna z wychowaniem słuchowym czerwiec 2018- marzec 2019

4 Indywidualna terapia tyflopedagogiczna – czerwiec 2018 – marzec 2019

5 Indywidualne zajęcia z rehabilitacji wzroku – czerwiec 2018 – marzec 2019

6. Indywidualna terapia pedagogiczna – czerwiec 2018 – marzec 2019

7. Indywidualna terapia logopedyczna – czerwiec 2018 – marzec 2019

8. Indywidualna terapia ręki – kwiecień 2018 – marzec 2019

9. Indywidualna terapia EEG Biofeedback – czerwiec 2018 – marzec 2019

10. Indywidualna terapia psychologiczna – czerwiec 2018 – marzec 2019

11. Indywidualna terapia ruchowa – – kwiecień 2018 – marzec 2019

12. Grupowe zajęcia z treningu pamięci i uczenia się – czerwiec 2018 – marzec 2019

13. Grupowe zajęcia z terapii zajęciowej – czerwiec 2018 – marzec 2019

14. Grupowe zajęcia z treningu umiejętności społecznych – czerwiec 2018 – marzec 2019 15. Grupowe zajecia komputerowe – czerwiec 2018 – marzec 2019

16 orientacja przestrzenna – czerwiec 2018 – marzec 2019

17. Prowadzenie poradnictwa społeczno-rehabilitacyjnego, prawnego, psychologicznego, doradczego w zakresie zaopatrzenia w sprzęt pomocniczy – czerwiec 2018 – marzec 2019