Prowadzenie kompleksowego wsparcia terapeutyczno – rehabilitacyjnego w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „KONICZYNKA” Fundacji Promocja Zdrowia

Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Szczecin

„Prowadzenie kompleksowego wsparcia terapeutyczno – rehabilitacyjnego w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „KONICZYNKA” Fundacji Promocja Zdrowia”

Umowa nr WSR-IV.6.2020.MK CRU 20/0000412 zz dnia 30.01.2020

Działania w ramach projektu:

 • działania diagnostyczne
 • terapia pedagogiczna, w tym tyflopedagiczna i surdopedagogiczna
 • terepia logopedyczna i neurologopedyczna
 • terapia reki
 • neuroterapia – terapia EEG Biofeedback
 • Wsparcie psychologiczne i pomoc psychologiczna
 • terapia ruchowa i masaż
 • zajęcia grupowe dla dzieci
 • działania edukacyjne, poradnictwo prawne, rehabilitacyjne

Zadanie publiczne pn. PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO – REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Zadanie kierowane do 20 dzieci powyżej 7r.ż  oraz 5 osób dorosłych, mieszkańców Szczecina.
 • Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności,
 • Natomiast przez osoby dorosłe orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zamieszkanie na terenie Gminy Miast Szczecin.