Prowadzenie wczesnej rehabilitacji dzieci do 7 r.ż, w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „KONICZYNKA” Fundacji Promocja Zdrowia


Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Szczecin

Zadanie publiczne pn. :
WCZESNA REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PROWADZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA ICH RODZIN

Prowadzenie wczesnej rehabilitacji dzieci do 7 r.ż, w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „KONICZYNKA” Fundacji Promocja Zdrowia

  • Zadanie kierowane do 15 dzieci do 7r.ż , mieszkańców Szczecina.
  • Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności oraz zamieszkanie na terenie Gminy Miast Szczecin.