19.11.2020 r.:

Zapytanie ofertowe NR 5/FPZ/2020

Przedmiotem zamówienia jest realizacja indywidualnych zajęć z zakresu samodzielnego i bezpiecznego poruszania się oraz kompensacji ograniczeń wzrokowych oraz nauka posługiwania się nowoczesnymi technologiami ułatwiającymi poruszanie się dla 30 osób niewidomych i słabowidzących będących Uczestnikami Projektu Od AKTYWNOŚCI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących

 ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – PDF |ZAŁĄCZNIK – DOC

 OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


09.09.2020 r.:

Zapytanie ofertowe NR 4/FPZ/2020

Przedmiot zamówienia: realizacja usług rehabilitacji zdrowotnej (fizykoterapia, EEG Biofeedback/Neurologopedia) dla 30 niewidomych i słabowidzących osób – Uczestników projektu ” Od AKTYWNOŚCI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących”

 ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – PDF |ZAŁĄCZNIK – DOC

 OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


09.09.2020 r.:

Zapytanie ofertowe NR 3/FPZ/2020

Przedmiot zamówienia: realizacja indywidualnego specjalistycznego poradnictwa (Poradnictwo tyflopedagogiczne z nauką funkcjonowania z niepełnosprawnością, Coaching indywidualny, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo prawno-obywatelskie, Kreowanie wizerunku, Terapia rodzinna) dla 30 niewidomych i słabowidzących osób – Uczestników projektu ” Od AKTYWNOŚCI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


09.09.2020 r.:

Zapytanie ofertowe NR 2/FPZ/2020

Przedmiot zamówienia: Realizacja grupowych warsztatów i treningów dla 30 osób niewidomych i słabowidzących – Uczestników projektu oraz 30 osób z ich najbliższego otoczenia. Projekt ” Od AKTYWNOŚCI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – PDF  |ZAŁĄCZNIK – DOC

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


09.09.2020 r.:

Zapytanie ofertowe NR 1/FPZ/2020

Przedmiot zamówienia: zakwaterowanie, wyżywienie i zapewnienie sali szkoleniowej dla niewidomych i słabowidzących osób – Uczestników projektu ” Od AKTYWNOŚCI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących”

ZAPYTANIE PDF |ZAŁĄCZNIK PDF | ZAŁĄCZNIK-DOC

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


05.02.2020 r.:

Zapytanie ofertowe nr 01/2020

Dotyczy zamówienia usługi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez Fundację Promocja Zdrowia.