09.03.2021 r.:

Zapytanie ofertowe NR 4/FPZ/2021

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie na terenie woj. zachodniopomorskiego zakwaterowania, wyżywienia oraz sali szkoleniowej dla niewidomych i słabowidzących Uczestników Projektu oraz osób z otoczenia UP na łącznie 240 osobodni na czas udziału w różnych formach zajęć grupowych.

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC 

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


23.02.2021 r.:

Zapytanie ofertowe NR 3/FPZ/2021

Przedmiotem zamówienia jest realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 30 osób niewidomych i słabowidzących Uczestników Projektu.

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC

 OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


12.02.2021 r.:

Zapytanie ofertowe NR 2/FPZ/2021

Przedmiotem zamówienia jest realizacja indywidualnych zajęć „Trening korzystania z technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku” dla 30 osób niewidomych i słabowidzących po 20h dla każdego, będących Uczestnikami Projektu.

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – PDF | ZAŁCZNIK – DOC

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


12.02.2021 r.:

Zapytanie ofertowe NR 1/FPZ/2021

Przedmiotem zamówienia jest realizacja indywidualnych zajęć z orientacji przestrzennej dla niewidomych i słabowidzących dla 3 grup (każda po 10 osób) – Uczestników Projektu

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIKI – PDF  | ZAŁĄCZNIK – DOC

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI