16.01.2024 r.:

Zapytanie ofertowe nr 02/2024

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA USŁUGI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO ZADAŃ/PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W CZĘŚCI ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZ FUNDACJĘ PROMOCJA ZDROWIA W SZCZECINIE.

DOTYCZY PROJEKTU: „Mój asystent II – usługi asystenckie szansą na aktywność społeczną i niezależne życie” realizowanego na podstawie umowy numer ZZO/000217/16/D z dnia 10 maja 2023 r.,


16.01.2024 r.:

Zapytanie ofertowe nr 01/2024

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA USŁUGI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO ZADAŃ/PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W CZĘŚCI ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZ FUNDACJĘ PROMOCJA ZDROWIA W SZCZECINIE.

DOTYCZY PROJEKTU: „Pokonamy bariery – Od rehabilitacji do niezależności III” – kompleksowa rehabilitacja dla ON z woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego w Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka” FPZ” realizowanego na podstawie umowy numer ZZO/000179/16/D z dnia 14 maja 2021 r., Aneks nr 3/2023 z dnia 08.06.2023