09.02.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 05/2023

NA ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO I TECHNOLOGII DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ KOŃCZYN GÓRNYCH DO REALIZACJI ZADANIA PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27”

Wyniki zapytania ofertowego:


06.02.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 04/2023

NA ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO I TECHNOLOGII DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU I MAJĄCYCH PROBLEMY Z POROZUMIEWANIEM SIĘ MOWĄ DO REALIZACJI ZADANIA PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27”

Wyniki zapytania ofertowego:


06.02.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 03/2023

NA ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO I TECHNOLOGII DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU ORAZ GŁUCHONIEWIDOMYCH DO REALIZACJI ZADANIA PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27”

Wyniki zapytania ofertowego:


06.02.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 02/2023

NA ZAKUP SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO UNIWERSALNEGO DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ NA WYPOSAŻENIE STAŁE DO REALIZACJI ZADANIA PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27”

Wyniki zapytania ofertowego:


17.01.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 01/2023

Dotyczące zamówienia usługi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez Fundację Promocja Zdrowia w Szczecinie.

Wyniki zapytania ofertowego: