16.01.2024 r.:

Zapytanie ofertowe nr 01/2024

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA USŁUGI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO ZADAŃ/PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W CZĘŚCI ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZ FUNDACJĘ PROMOCJA ZDROWIA W SZCZECINIE.


19.07.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 08/2023

NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SZAFY SERWEROWEJ Z WYPOSAŻENIEM I NIEZBĘDNYM OKABLOWANIEM I WSPARCIEM TECHNICZNYM W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27” W RAMACH PROGRAMU PFRON PN. CENTRA INFORMACYJNO – DORADCZE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, FINANSOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyniki zapytania ofertowego:


19.07.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 07/2023

NA ZAKUP KSEROKOPIARKI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27” W RAMACH PROGRAMU PFRON PN. CENTRA INFORMACYJNO – DORADCZE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, FINANSOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki zapytania ofertowego:


11.07.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 06/2023

NA ZAKUP TECHNOLOGII WSPOMAGAJĄCEJ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27” W RAMACH PROGRAMU PFRON PN. CENTRA INFORMACYJNO – DORADCZE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, FINANSOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyniki zapytania ofertowego:


09.02.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 05/2023

NA ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO I TECHNOLOGII DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ KOŃCZYN GÓRNYCH DO REALIZACJI ZADANIA PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27”

Wyniki zapytania ofertowego:


06.02.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 04/2023

NA ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO I TECHNOLOGII DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU I MAJĄCYCH PROBLEMY Z POROZUMIEWANIEM SIĘ MOWĄ DO REALIZACJI ZADANIA PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27”

Wyniki zapytania ofertowego:


06.02.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 03/2023

NA ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO I TECHNOLOGII DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU ORAZ GŁUCHONIEWIDOMYCH DO REALIZACJI ZADANIA PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27”

Wyniki zapytania ofertowego:


06.02.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 02/2023

NA ZAKUP SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO UNIWERSALNEGO DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ NA WYPOSAŻENIE STAŁE DO REALIZACJI ZADANIA PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27”

Wyniki zapytania ofertowego:


17.01.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 01/2023

Dotyczące zamówienia usługi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez Fundację Promocja Zdrowia w Szczecinie.

Wyniki zapytania ofertowego: