09.03.2021 r.:

Zapytanie ofertowe NR 4/FPZ/2021

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie na terenie woj. zachodniopomorskiego zakwaterowania, wyżywienia oraz sali szkoleniowej dla niewidomych i słabowidzących Uczestników Projektu oraz osób z otoczenia UP na łącznie 240 osobodni na czas udziału w różnych formach zajęć grupowych.

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC 

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


23.02.2021 r.:

Zapytanie ofertowe NR 3/FPZ/2021

Przedmiotem zamówienia jest realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 30 osób niewidomych i słabowidzących Uczestników Projektu.

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC

 OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


12.02.2021 r.:

Zapytanie ofertowe NR 2/FPZ/2021

Przedmiotem zamówienia jest realizacja indywidualnych zajęć „Trening korzystania z technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku” dla 30 osób niewidomych i słabowidzących po 20h dla każdego, będących Uczestnikami Projektu.

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – PDF | ZAŁCZNIK – DOC

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


12.02.2021 r.:

Zapytanie ofertowe NR 1/FPZ/2021

Przedmiotem zamówienia jest realizacja indywidualnych zajęć z orientacji przestrzennej dla niewidomych i słabowidzących dla 3 grup (każda po 10 osób) – Uczestników Projektu

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIKI – PDF  | ZAŁĄCZNIK – DOC

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

19.11.2020 r.:

Zapytanie ofertowe NR 5/FPZ/2020

Przedmiotem zamówienia jest realizacja indywidualnych zajęć z zakresu samodzielnego i bezpiecznego poruszania się oraz kompensacji ograniczeń wzrokowych oraz nauka posługiwania się nowoczesnymi technologiami ułatwiającymi poruszanie się dla 30 osób niewidomych i słabowidzących będących Uczestnikami Projektu Od AKTYWNOŚCI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących

 ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – PDF |ZAŁĄCZNIK – DOC

 OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


09.09.2020 r.:

Zapytanie ofertowe NR 4/FPZ/2020

Przedmiot zamówienia: realizacja usług rehabilitacji zdrowotnej (fizykoterapia, EEG Biofeedback/Neurologopedia) dla 30 niewidomych i słabowidzących osób – Uczestników projektu ” Od AKTYWNOŚCI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących”

 ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – PDF |ZAŁĄCZNIK – DOC

 OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


09.09.2020 r.:

Zapytanie ofertowe NR 3/FPZ/2020

Przedmiot zamówienia: realizacja indywidualnego specjalistycznego poradnictwa (Poradnictwo tyflopedagogiczne z nauką funkcjonowania z niepełnosprawnością, Coaching indywidualny, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo prawno-obywatelskie, Kreowanie wizerunku, Terapia rodzinna) dla 30 niewidomych i słabowidzących osób – Uczestników projektu ” Od AKTYWNOŚCI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


09.09.2020 r.:

Zapytanie ofertowe NR 2/FPZ/2020

Przedmiot zamówienia: Realizacja grupowych warsztatów i treningów dla 30 osób niewidomych i słabowidzących – Uczestników projektu oraz 30 osób z ich najbliższego otoczenia. Projekt ” Od AKTYWNOŚCI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – PDF  |ZAŁĄCZNIK – DOC

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


09.09.2020 r.:

Zapytanie ofertowe NR 1/FPZ/2020

Przedmiot zamówienia: zakwaterowanie, wyżywienie i zapewnienie sali szkoleniowej dla niewidomych i słabowidzących osób – Uczestników projektu ” Od AKTYWNOŚCI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących”

ZAPYTANIE PDF |ZAŁĄCZNIK PDF | ZAŁĄCZNIK-DOC

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


05.02.2020 r.:

Zapytanie ofertowe nr 01/2020

Dotyczy zamówienia usługi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez Fundację Promocja Zdrowia.

08.11.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia zawodowego/ kursu zawodowego p.n „KURS PROJEKTOWANIE STRON Z ECDL”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


08.11.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia zawodowego/ kursu zawodowego p.n „KURS KOMPUTEROWY ECDL Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


24.09.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia zawodowego/ kursu zawodowego p.n „KURS MASAŻU – I i II STOPIEŃ”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


24.09.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia zawodowego/ kursu zawodowego p.n „KURS ARCHIWALNO-KANCELARYJNY I STOPNIA”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


28.08.2018 r.:

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 2/DOWON/2018

świadczenie usługi rehabilitacji zdrowotnej

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC


11.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia „KURS KOMPUTEROWY Z ECDL”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


11.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/ZA/DOWON/2017

Realizacja szkolenia „KURS GRAFIKA KOMPUTEROWA Z ECDL”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


11.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia „KURS FRYZJERSTWA”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


08.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia zawodowego/ kursu zawodowego p.n „KURS ARCHIWALNO-KANCELARYJNY I STOPNIA”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


08.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia „KADRY I PŁACE OD PODSTAW”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


08.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia „KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYTATÓW NA KSIĘGOWEGO – STOPIEŃ I”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


08.06.2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZA/DOWON/2018

Realizacja szkolenia „KURS KUCHARSKI – I i II STOPIEŃ”

ZAPYTANIE – PDF | ZAŁĄCZNIK – DOC
OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


06.06.2018 r.:

ZAPYTANIE CENOWE nr 1/DOWON/2018 w sprawie świadczenia usług rehabilitacji zdrowotnej:

DOKUMENTY:

zap.cenowe- reh.zdrow- 1_DOWON_2018

ZAPYTANIA CENOWE:

02.06.2017 r.: ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 1/FPZ/2017
12.06.2017 r.: Protokół wyboru oferty

19.06.2017 r.: ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 2/FPZ/2017

04.09.2017 r.: ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 3/FPZ/2017
13.09.2017 r.: Protokół wyboru oferty

04.12.2017 r.: ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 4/FPZ/2017


05.09.2017 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/ZISZ w sprawie zamówienia na instalowanie drzwi:

DOKUMENTY:


15.09.2017 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/ZISZ w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi szkoleniowej: szkolenia zawodowe:

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

DOKUMENTY:

08.12.2017 r.:

Protokół wyboru wykonawcy


28.09.2017 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017/ZISZ w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi szkoleniowej: szkolenia zawodowe:

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

DOKUMENTY:

08.12.2017 r.:

Protokół wyboru wykonawcy

Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej oknem na rynek pracy – wsparcie osób z niepełnosprawnościami w aktywizacji zawodowej, włączeniu i utrzymaniu na rynku pracy

W ramach realizowanego projektu odbywać się będzie kompleksowy proces wsparcia ON i jego otoczenia w oparciu o opracowaną ścieżkę reintegracji zawodowej – Indywidualny Plan Działania.

Będzie to pierwszy etap wsparcia ON. W ramach projektu organizowane i prowadzone będą zintegrowane działania na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

a) doradztwo zawodowe,

b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,

c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Ponadto organizowane i prowadzone będą szkolenia, kursy, warsztaty, grupy środowiskowego wsparcia oraz zespoły aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, aktywizujące zawodowo i społecznie te osoby.

Formy oferowane w projekcie to:

1. Indywidualny Plan Działania – stworzony indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb ON. IPD stworzone zostanie wspólnie z ON przez psychologa, doradcę zawodowego oraz terapeutę – specjalistę rehabilitacji ON. – tyflopedagoga (12h/os.)

2. Indywidualne doradztwo zawodowe (15h./os.),

3. Indywidualna terapia psychologiczna (15h/na os.),

4. Indywidualny coaching (15h/os)

4. warsztaty interpersonalne (15h/os.),

5. warsztaty aktywizacji zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy (15h/os),

6. Pośrednictwo pracy – wsparcie Trenera pracy (8h/os),

7. Poradnictwo specjalistyczne podnoszące kompetencje cyfrowe i znajomość obsługi komputera (20h/os.).

Średnio 115h/ osobę

Grupa docelowa: Grupą docelową projektu jest 15 osób z niepełnosprawnościami (max 5 osób niewidomych) z terenu województwa zachodniopomorskiego, z co najmniej trzech powiatów: m.in. polickiego , goleniowskiego stargardzkiego Gmina Szczecin.

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całego województwa.

Grupa docelowa to wyłącznie osoby niepełnosprawne w rozum. ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu ON(Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozum. ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375).

Koszt własny beneficjenta : 5 x 100 zł = 500 zł

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek zgłoszeniowy_Pfron-Marszałek-2022 (1)

—————————————-

Indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością w Ośrodku „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia

Realizacja zadania będzie polegała na zapewnieniu dostępu do rehabilitacji, terapii i wsparcia kierowanego do 20 osób z niepełnosprawnością, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych – mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, realizowanego w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka”.

W ramach realizowanego w placówce „Koniczynka” wsparcia prowadzone będą indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz usprawniające i wspierające funkcjonowanie w różnych rolach społecznych.

Zaplanowane, dla osiągnięcia celów działania obejmować będą:

1. Indywidualną terapię pedagogiczną w tym tyflopedagogiczna z terapią wzroku i surdopedagogiczną – dla 18 osób

2. Indywidualną terapię logopedyczną i neurologopedyczną dla 18 osób

3. Indywidualną terapię ręki z integracją odruchów (INPP) dla dzieci młodszych dla 8 osób

4. Indywidualną terapię ręki z wykorzystaniem technologii VR dla dzieci starczych i os. dorosłych dla 10 osób

5. Indywidualna terapię EEG Biofeedback dla 8 osób

6.Indywidualna terapię ruchową i gimnastykę korekcyjną i ogólnorozwojową dla 12 osób

7. Indywidualne wsparcie psychologiczne/psychoterapię z elementami terapii systemowej dla 20 osób

8. Indywidualne zajęcia komputerowe specjalistyczne dla – 12 osób

9. Grupowe zajęcia trening umiejętności społecznych dla 8 osób (2 grup 4-osobowych).

Okres realizacji 16.05 – 15.12.2022 r.

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek zgłoszeniowy_Pfron-Marszałek-2022

Fundacja Promocja Zdrowia realizuje projekt: „Mój asystent moimi oczami- usługi asystenckie dla osób niewidomych i słabowidzących szansą na niezależne życie” dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON-u.

W ramach projektu będą świadczone usługi asystencji osobistej dla 40 osób, w tym 10 dzieci do 18 r.ż., niewidomych i słabowidzących, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub dokument równoważny), lub orzeczenie o niepełnosprawności z symbolem 04-O, zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu: tel. 721 270 840, e-mailowego – fund.prom.zdrowia@wp.pl w temacie „usługi asystenckie”, lub osobistego. Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania miejsc w projekcie, następnie będzie prowadzona lista rezerwowa. 

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są równocześnie uczestnikami WTZ-etów, ŚDS-ów, i innych placówek finansowanych ze środków publicznych, tylko w wypadku nie pokrywania się form wsparcia w których uczestniczą.

Formy wsparcia w ramach projektu: wsparcie specjalisty ds. rehabilitacji podstawowej, który we współpracy z Uczestnikami projektu opracuje Indywidualny Plan Działania; oraz usługi asystencji osobistej „na miarę” potrzeb Uczestników (średnio 150h/ rok), świadczone w okresie 1.04.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dofinansowanie ze środków PFRON-u wynosi: 301.520,00 zł

Wkład własny: 7.445,35

Całkowita wartość projektu: 308.965,35 zł.


PLIKI DO POBRANIA:

Asystent – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Asystent – kwestionariusz

Asystent – regulamin

– Od rehabilitacji do niezależności III – kompleksowa rehabilitacja dla ON z woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego w Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka” FPZ.

Projekt współfinansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych


Okres realizacji projektu – 1 kwietnia 2021 – 31 marca 2024
O PROJEKCIE

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży do 18 r.ż oraz os. dorosłe z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu narządu słuchu i mowy, wzroku, neurologicznej, sprzężonej zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Projekt zakłada, w okresie 3-letnim, udzielenie wsparcia rehabilitacyjno-terapeutycznego w ramach prowadzenia terapii ciągłej dla 100 beneficjentów, którzy objęci zostaną zróżnicowanymi formami terapii, uwzględniającymi indywidualne potrzeby beneficjentów oraz pomocą doradczą w formie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dostępnej ON.

W ramach realizacji projektu planujemy prowadzenie regularnych indywidualnych i grupowych zajęć ukierunkowanych na wszechstronny, harmonijny rozwój, wyposażenie w umiejętności warunkujące podniesienie poziomu samodzielnego funkcjonowania w stosunku do dzieci i młodzieży do 18 r. ż. niepełnosprawnych z powodu uszkodzeń słuchu i mowy, wzroku, neurologicznych, zaburzeń całościowych, niepełnosprawności sprzężonej. Działaniem uzupełniającym będzie prowadzenie poradnictwa które służyć będzie wsparciu osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do informacji o uprawnieniach, usługach, możliwości zaopatrzenia w sprzęt i pomoce techniczne ułatwiające codzienne funkcjonowanie.

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE:
 • Indywidualna konsultacja rehabilitacyjna, której celem będzie określenie potrzeb beneficjenta oraz stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD).
 • Indywidualna terapia surdopedagogiczna.
 • Indywidualna terapia tyflopedagogiczna.
 • Indywidualne zajęcia rehabilitacji wzroku.
 • Indywidualna terapia pedagogiczna.
 • Indywidualna terapia logopedyczna i neurologopedyczna.
 • Indywidualna terapia ręki.
 • Indywidualna terapia EEG biofeedback.
 • Indywidualna terapia psychologiczna – psychoterapia.
 • Orientacja przestrzenna i samodzielne przemieszczanie się z użyciem białej laski.
 • Terapia zajęciowa i arteterapia.
 • Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych.
 • Trening funkcjonowania codziennego – kulinarny i umiejętności praktycznych.
 • Zajęcia komputerowe – specjalistyczne.
WARUNKI REKRUTACJI

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Szczecina i gmin ościennych, przy czym pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli beneficjenci korzystający już z terapii w Ośrodku „Koniczynka”
Beneficjentem projektu może być osoba niepełnosprawna, która – najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu – przedstawi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Osoby, które równocześnie uczestniczą w innych projektach dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie mogą korzystać ze wsparcia w ramach projektu „Od rehabilitacji do niezależności III” jeżeli realizacja wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów, a projekt ma ten sam cel programowy.
Kwalifikacja do uczestnictwa w projekcie odbywać się będzie na zasadzie rozmowy wstępnej z potencjalnymi beneficjentami.
Dokumentem potwierdzającym zakwalifikowanie będzie Karta zgłoszeniowa Beneficjenta Ostatecznego Projektu i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJA O PROJEKCIE

Plakat Pokonamy Bariery - - Od rehabilitacji do niezależności III - kompleksowa rehabilitacja dla ON z woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego w Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji "Koniczynka" FPZ.

Umowa nr WSS-I.19.2022. EM, CRU 22/0000197

Fundacja Promocja Zdrowia w partnerstwie z Fundacją Ari Ari realizują projekt pn. Od aktywności do lepszej przyszłości – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 –2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej oraz Budżetu Państwa.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 348 118,20 PLN

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 149 853,22 PLN

Całkowita wartość projektu: 1 586 021,42 PLN

Okres realizacji Projektu: od 1 kwietnia 2020r do 30 czerwiec 2022r

Cel Projektu: Celem głównym projektu jest integracja społeczna i zawodowa 30 dorosłych osób (17kobiet i13 mężczyzn) z niepełnosprawnością, głównie wzrokową, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podnosząca poziom zatrudnienia wśród minimum 5 osób oraz poziom aktywności społecznej wśród minimum 17 osób, z terenu województwa zachodniopomorskiego, w okresie realizacji projektu.

Planowane efekty Projektu: Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, poprawa sprawności fizycznej i zdrowia, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu. Osoby biorące w nim udział rozwiną dotychczasowe lub nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, uzyskają również przygotowanie i doświadczenie zawodowe. Po zakończeniu projektu (między innymi):

 • co najmniej 13 osób uzyska kwalifikacje zawodowe,
 • co najmniej 17 osób będzie poszukiwało pracy,
 • co najmniej 5 osób podejmie pracę zawodową, w tym otworzy działalność gospodarczą na własny rachunek.

Aktywizacja uczestników projektu będzie realizowana według Indywidualnych Planów Działań, opracowanych przez zespół specjalistów.

Projekt skierowany jest do 30 osób, które:

 • mieszkają na terenie województwa zachodniopomorskiego wymagane oświadczenie o miejscu zamieszkania,
 • są osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku i/lub innymi niepełnosprawnościami powodującymi uszkodzenie narządu wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
 • są bierne lub nieaktywne zawodowo lub zaliczone do III profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • są w wieku 18-65 lat.

Projekt zakłada również udział 30 osób z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku, coachin osobisty i inne,
 • Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
 • Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów,
 • Indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • Indywidualna rehabilitacja zdrowotna, fizjoterapia, masaż, biofeedback i inne,
 • Grupowe wyjścia integracyjne,
 • Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
 • Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym, uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
 • Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych,
 • Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,
 • Indywidualne kursy zawodowe,
 • Płatne staże zawodowe,
 • Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
 • Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
 • Płatne wersje aplikacji lub akcesoria do Smartfonów lub inne drobne urządzenia wspomagające osoby niepełnosprawne,
 • Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty zgłoszeniowe:

 • Uczestnik projektu – osoba niepełnosprawna:
 • Uczestnik Projektu ON – formularz zgłoszeniowy,
 • Uczestnik Projektu ON – zgoda na przetwarzanie danych,
 • Uczestnik Projektu ON – test kompetencji cyfrowych,
 • Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego,
 • Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 • Osoba z otoczenia – opiekun uczestnika projektu:
 • Otoczenie – formularz zgłoszeniowy,
 • Otoczenie – zgoda na przetwarzanie danych,
 • Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Szczegółowe informacje uzyskać można:

Telefoniczne: 91 831 4800, lub kom.721 270 840

E-mail: fund.prom.zdrowia@wp.pl

DOKUMENTY:

Formularz zgłoszeniowy

Ulotka

Uczestnik Projektu ON – zgoda na przetwarzanie danych

Uczestnik Projektu ON – test kompetencji cyfrowych

Uczestnik Projektu ON – formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Otoczenie – zgoda na przetwarzanie danych

Harmonogram wsparcia – miesieczny wrzesień

Harmonogram wsparcia – październik

Harmonogram wsparcia – miesieczny listopad

Harmonogram wsparcia – miesieczny listopad, aktualizacja 1

Harmonogram wsparcia – miesieczny listopad, aktualizacja 2

Harmonogram wsparcia – miesieczny grudzień

Harmonogram wsparcia na miesiąc grudzień 2021 aktualizacja

Harmonogram wsparcia na m-c grudzień 2021 aktualizacja 2

Harmonogram wsparcia – miesięczny styczeń 2022

Harmonogram wsparcia – miesięczny luty 2022

Harmonogram wsparcia – do 22.03.2022

Harmonogram wsparcia na miesiąc czerwiec 2022